Peel Duurzaam Gezond zet zich in voor een vitale en gezonde Peelregio. Wij stimuleren mensen van jong tot oud om zelf actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid. Binnen een veranderend zorglandschap maken wij ons sterk voor een regionale aanpak van zorg en welzijn.

Een goed leven voor iedereen. Daar willen we samen met inwoners én professionals rond zorg en welzijn aan werken.

Skyline
Huis

Brede, positieve kijk op gezondheid

Huis

Geen passieve zorgvragers, maar actief betrokken Peel-inwoners die kansen en mogelijkheden benutten.

Positieve gezondheid is het uitgangspunt: kijken naar wat je kan, je aanpassen aan wat je niet kan en daarmee zo zelfstandig mogelijk leven.

We doen het samen!

Huis

Scoor jouw
positieve gezondheid!
Doe de test

Vrouw & Hond

Preventie is het ‘toverwoord’

Huis

Door een gezonde levensstijl te bevorderen werken we aan voorzorg oftewel het proactief voorkomen van ziekte. Met als resultaat een gezonde en duurzame Peel, nu en in de toekomst!

Van concurrentie naar coöperatie

Alleen vanuit een gezamenlijke, regionale aanpak kun je werken aan het stimuleren van gezond en actiever leven. Daar zijn we van overtuigd! Binnen Peel Duurzaam Gezond werken twaalf zorg- en welzijnsorganisaties samen. Wij bundelen kennis en expertise en combineren zorg met wonen, werk, onderwijs, voeding, techniek en beweging.

Vijver
Huis

Peel Duurzaam Gezond zoekt samenwerking met gemeenten, bedrijven en onderwijs. Iedereen is welkom!

“Ik zorg thuis voor mijn man. Ik vind het erg fijn om regelmatig met anderen te praten die dit ook doen. Om verhalen te delen en ervaringen uit te wisselen. Samen staan we sterker!”

Ook informele zorg!

Gezondheid, activiteiten en je goed voelen, gezondere mensen zijn gelukkiger! Hier willen we aan werken. En dat hoeft niemand alleen te doen, het is juist de bedoeling om het samen te doen! Met de wijk, de school, het werk en ook de buren. Peel Duurzaam Gezond stimuleert en ondersteunt.

Voor mensen met een zorgvraag moet er ruimte zijn voor zorg en ondersteuning op maat. Maar onze Peel-inwoners zijn zo veel meer dan een zorgvrager. Als vriend, familielid, vrijwilliger en/of mantelzorger leveren zij een onmisbare bijdrage aan een vitale Peel. Wij erkennen de grote kracht die hiervan uitgaat. Peel Duurzaam Gezond ondersteunt en verbindt daarom ook informele vormen van zorg.

Hoe en wat gaan we dan doen?

Huis
Huis

Peel Duurzaam Gezond brengt alle reeds bestaande initiatieven in kaart. Want er wordt in onze prachtige regio al goed samen gewerkt in allerlei verbanden! We delen kennis en ervaring, stimuleren nieuwe initiatieven en ondersteunen bij de uitvoering ervan.

“Ik woon alleen thuis, maar ben soms bang te vallen. Een cursus valpreventie helpt en het is ook nog gezellig!”

#1 Vitale Ouderen
Voor (kwetsbare) ouderen is het vaak moeilijker om gezond en wel in het leven te staan om lichamelijke, geestelijke of sociale redenen. In onze Peelregio wordt hieraan op meerdere manieren gewerkt. Bijvoorbeeld door ouderen en hun omgeving te helpen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

#2 Gezonde leefomgeving
voor de jeugd
We willen dat jongeren en hun omgeving bewuster omgaan met hun gezondheid. Daar zijn we al volop mee bezig in de Peel, maar we willen meer. We willen dat jongeren zelf een beweging in gang zetten, samen met en ondersteunt door buurten, wijken, scholen, verenigingen en bedrijven.

#3 Zorgcampus de Peel
Goede zorg in de regio, verleend door goed opgeleide mensen die klaar zijn om in te spelen op de vragen van cliënten én zorgorganisaties. Dat is het doel van Zorgcampus de Peel. Een samenwerkingsverband van de vijf grootste zorgorganisaties in de regio en de opleidingsinstituten ROC ter AA en Fontys Hogescholen.

"Ik wil zelf bepalen hoe laat ik ga slapen en
niet al om 21.00 uur als de avonddienst erop zit."

12.000
gedreven zorg- en welzijnsmedewerkers

12
organisaties in zorg en welzijn

200.000
inwoners Peelregio

Wij zetten ons in voor een gezonde en actieve Peelregio, nu en in de toekomst. Doet u mee?

"Gaming, social media, competitie,
een event: we gaan alles inzetten!"

Opa en kleindochter